วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การแนะนำทางการแพทย์-นพ. กัง โฮงแด


นพ. กัง โฮงแด
แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง


กิจกรรมวิจัย
 • สมาชิกสมาคมวิจัยการศัลยกรรมตา การสัมมนาศัลยกรรมพลาสติกเกาหลี
 • สมาชิกสมาคมวิจัยการศัลยกรรมจมุก การสัมมนาศัลยกรรมพลาสติกเกาหลี
 • สมาชิกสมาคมวิจัยการศัลยกรรมกระดูกโครงหน้า การสัมมนาศัลยกรรมพลาสติกเกาหลี
 • สมาชิกสมาคมวิจัยการศัลยกรรมบุกรุกน้อยที่สุด การสัมมนาศัลยกรรมพลาสติกเกาหลี
 • ผู้บรรยายภาควิชาศัลยกรรมของ ภาควิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยจอนบุ๊ก
ประวัติโดยย่อ
 • แพทย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง
 • คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยจอนบุ๊กที่ประเทศเกาหลี
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต ศัลยกรรมตกแต่ง มหาวิทยาลัยจอนบุ๊กที่ประเทศเกาหลี
 • แพทย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง มหาวิทยาลัยจอนบุ๊ก
 • อาจารย์ภาควิชาศัลยกรรมของโรงพยาบาลอีลซันที่มหาวิทยาลัยดงกุ๊ก
กิจกรรมทางสังคม

 • สมาชิกการสัมมนาศัลยกรรมพลาสติกเกาหลี
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมพลาสติกเกาหลี
 • สมาชิกสมทบการศัลยกรรมมือเกาหลี
 • สมาชิกการศัลยกรรมกระดูกโครงหน้าเกาหลี
 • สมาชิกการสัมมนาแพทย์ศัลยกรรมพลาสติกเกาหลี
 • สมาชิกการศัลยกรรมพลาสติกต่างประเทศ 
JW Plastic Surgery Center
โรงพยาบาลศัลยกรรมเจดับบลิว

เว็บไซต์ : www.jwbeauty.com/thai
เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/jwps.th
บล็อก : www.jwbeautyth.blogspot.kr/
อีเมล์ : jw_beauty@naver.com
ไลน์ : thai5114

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น