บทความ

[JW Plastic Surgery Center] แนะนำศัลยแพทย์ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลศัลยกรรมJW

[JW News] LIVE Surgery โดยผู้อำนวยการ JW Plastic Surgery Center Dr. ซอลชอลฮวาน ร่วมกับ Dr. Marcos Sforza ศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาล Dolan Park สหราชอาณาจักร