วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การแนะนำทางการแพทย์-นพ.อู จงซอล


นพ.อู จงซอล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง

กิจกรรมการวิจัย
 • สมาชิกสมาคมวิจัยการศัลยกรรมจมุก การสัมมนาศัลยกรรมพลาสติกเกาหลี
 • สมาชิกสมาคมวิจัยการศัลยกรรมตา การสัมมนาศัลยกรรมพลาสติกเกาหลี
 • สมาชิกสมาคมวิจัยการศัลยกรรมกระดูกโครงหน้า
 • สมาชิกสมาคมวิจัยการศัลยกรรมบุกรุกน้อยที่สุด
ประวัติโดยย่อ
 • แพทย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง
 • คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยชุงนัมที่ประเทศเกาหลี
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต ศัลยกรรมตกแต่ง มหาวิทยาลัยจชุงนัมที่ประเทศเกาหลี
 • การอบรมศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยชุงนัม
 • แพทย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง มหาวิทยาลัยชุงนัม
 • อาจารย์ภาควิชาศัลยกรรมของโรงพยาบาลแดจอนที่มหาวิทยาลัยคาทอลิก
กิจกรรมสังคม
 • สมาชิกการสัมมนาศัลยกรรมพลาสติกเกาหลี
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมพลาสติกเกาหลี
 • สมาชิกสมทบการศัลยกรรมมือเกาหลี
 • สมาชิกการศัลยกรรมกระดูกโครงหน้าเกาหลี
 • สมาชิกการสัมมนาแพทย์ศัลยกรรมพลาสติกเกาหลี
 • สมาชิกการศัลยกรรมพลาสติกต่างประเทศ
JW Plastic Surgery Center
โรงพยาบาลศัลยกรรมเจดับบลิว

เว็บไซต์ : www.jwbeauty.com/thai
เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/jwps.th
บล็อก : www.jwbeautyth.blogspot.kr/
อีเมล์ : jw_beauty@naver.com
ไลน์ : thai5114

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น