วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557

การแนะนำทางการแพทย์-นพ.ซอล ชอลฮวัน


นพ. ซอล ชอลฮวัน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแผนกศัลยกรรม


กิจกรรมการวิจัย
 • Plastic & Reconstructive, Aesthetic Plastic Surgery
 • นิตยสารการศัลยกรรมพลาสติกเกาหลี, การแข่งขันชิงทุนการศัลยกรรมพลาสติกความงามเกาหลี
 • การแข่งขันชิงทุนการศัลยกรรมพลาสติกนานาชาติ
 • รายงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมสัมมนาศัลยกรรมความงามประเทศทางตะวันออก
เรื่องการบรรยาย
 • 2007.09.21Severance Aesthetic Conference "
  วิธีการเพิ่มขนาดหน้าอกโดยใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อลดขนาดแผลผ่าตัดที่รักแร้ให้มีความยาวเพียง 3cm โดยใช้
  Cohesive gel
 • 2008.03.29การแข่งขันการใช้เทคนิกการศัลยกรรมความงามเกาหลี ครั้งที่ 26 รายงาน"
  การผ่าตัดแก้ไขและการเพิ่มขนาดหน้าอกที่ให้แผลมีขนาดเล็กที่สุดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์"
 • 2008.05.29-05.30การสัมมนาการศัลยกรรมพลาสติกเอเชียกลาง (Central Asian Plastic Surgery Conference)
  รายงาน"การผ่าตัดแก้ไขและการเพิ่มขนาดหน้าอกที่ให้แผลมีขนาดเล็กที่สุดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์"
  (Endoscopic Transaxillary Breast Augmentation with Cohesive gel implant)
 • 2008.09.21การสัมมนาศัลยกรรมพลาสติกเกาหลี การแข่งขันเทคนิกการวิจัยศัลยกรรมหน้าอก"
  แก้ไขตำแหน่งซิลิโคนเสริมหน้าอกที่ผิดปกติ รายงาน( The Correction of Implant Malposition)"
 • 2008.11.08การสัมมนาศัลยกรรมพลาสติกเกาหลี "Live Breast Surgery"
  "ของ Allergan Academy Asia ถ่ายทอดสดการผ่าตัดแก้ไขและการเพิ่มขนาดหน้าอกที่ให้แผลมีขนาดเล็
  กที่สุดโดยใช้กล้อง จุลทรรศน์"
 • 2009.03.06รายงานวิทยานิพนธ์การเพิ่มขนาดหน้าอกโดยการผ่าตัดรักแร้ด้วยกล้องจุลทรรศ์เพื่อใส่ Cohesive gel
  วารสารศัลยกรรมตกแต่งการเสริมความงามแห่งประเทศเกาหลี
 • 2009.09.19สมาคมแพทย์เวียดนาม <วิธีการเพิ่มขนาดหน้าอกที่ให้แผลมีขนาดเล็กที่สุดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์
  (Endoscopic Transaxillary Breast Augmentation)>,
  <การศัลยกรรมตกแต่งกระดูกใบหน้า(Facial Bone Contouring Surgery)>
 • 2009.11.21การสัมมนาศัลยกรรมพลาสติกเกาหลี การบรรยายเกี่ยวกับ
  <การเพิ่มขนาดหน้าอกที่ให้แผลมีขนาดเล็กที่สุดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์;
  Endoscopic Transaxillary Breast Augmentation>
 • 2010.06.05เกาหลีและจีนทำการแข่งขันเทคนิกการศัลยกรรมความงามที่เสฉวนประเทศจีน ครั้งที่ 1 รายงาน"
  การผ่าตัดแก้ไขและการเพิ่มขนาดหน้าอกที่ให้แผลมีขนาดเล็กที่สุดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์"
 • 2010.11.07การสัมมนาศัลยกรรมพลาสติกเกาหลี, รายงานวิธีการผ่าตัดแก้ไขโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ที่คุณหมอพั
  ฒนาเองพร้อมกับวิดีโอ <การเพิ่มขนาดหน้าอกที่ให้แผลมีขนาดเล็กที่สุดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์;
  Endoscopic Transaxillary Revisional Breast Augmentation>
 • 2011.04.01การบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับ <การแก้ไขหน้าอกที่หย่อนคล้อย ; Correction of breast ptosis>
  การแข่งขันเทคนิกการศัลยกรรมพลาสติกเกาหลี
 • 2011.04.24รายงานการศัลยกรรมหน้าอก International Symposium of Minimal Invasive Plastic Surgery
  & Dermatology in Bangkok 2011ประเทศไทย
 • 2011.06.19ถูกเชิญเป็นแขกรับเชิญการประชุมสัมมนาการศัลยกรรมอาซานครั้งที่ 8 ที่เปิดในโรงพยาบาลอาซานกรุงโซล <
  Endoscopic Transaxillary Breast Augmentation ;
  การเพิ่มขนาดหน้าอกที่ให้แผลมีขนาดเล็กที่สุดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์
 • 2011.10.09<secondary endoscopic transaxillary breast augmentation ;
  การบรรยายเกี่ยวกับการเพิ่มขนาดหน้าอกที่ให้แผลมีขนาดเล็กที่สุดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์
  การศัลยกรรมหน้าอกเอเชียครังที่ 3
 • 2011.10.09การสัมมนาการศัลยกรรมหน้าอกเอเชีย 4 หัวข้อ ครั้งที่ 3
 • 2011.11.12การสัมมนาศัลยกรรมพลาสติกเกาหลี <Tissue expander breast reconstruction
  : การบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับการผ่าตัดเสร้มหน้าอก
 • 2012.03.18การสัมมนาศัลยกรรมพลาสติกเกาหลี การเพิ่มขนาดหน้าอกของแทกู เคียงบุก
  <Strategy for capsular contracture(กลยุทธเพื่อการรักษาเนื้อเยื่อ>
 • 2012.04.13การแข่งขันเทคนิกการศัลยกรรมนานาชาติของการศัลยกรรมพลาสติกเกาหลี
  Complications and Management of Breast Session การบรรยาย
  <Strategy for correction of capsular contracture>, Augmentation Mastopexy Session
  <Techniques and Results in Augmentation Mastopexy>
 • 2012.04.18การสัมมนาศัลยกรรมพลาสติกเกาหลี การบรรยายเพิ่มขนาดหน้าอกแทกู เคียงบุก
  <Strategy for capsular contracture(กลยุทธเพื่อการรักษาเนื้อเยื่อ)>
 • 2012.06.09การสัมมนางานวิจัยการศัลยกรรมเต้านมมหาวิทยาลัยคาทอลิก การรับเชิญสัมมนา
  <การเพิ่มขนาดเต้านมโดยการฉีดไขมัน>
 • 2012.06.10SEVERANCE BREAST CADAVER WORKSHOP ครั้งที่ 1 การรับเชิญบรรยาย
  <การเพิ่มขนาดหน้าอกที่ให้แผลมีขนาดเล็กที่สุดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ >
 • 2012.10.05-06การรับเชิญบรรยาย<การศัลยกรรมแก้ไขหน้าอกที่เล็กและคล้อย
  (Augmentation Mastopexy for Breast Ptosis)>
  ที่ 2012 OSAPS(oriental society of aesthetic plastic surgery)
 • 10 พ.ย. 2555การบรรยายเรื่อง <Management of malposition> ที่เซสชัน Secondary Revisional Breast Augmentation ณ.
  ประชุมศัลยกรรมแห่งประเทศเกาหลี ครั้งที่70
 • 05 เม.ย. 2556 การบรรยาย <Transaxillary Endoscopic Breast Augmentation using Anatomic Implants> ณ.
  ประชุมศัลยกรรมแห่งประเทศเกาหลี ช่วงฤดูใบไม้ร่วง ภาคปูซาน-เคียงนาม
 • 18-20 ต.ค. 2556 การบรรยายเรื่อง < combination breast augmentation: implants & fat injection >,
  < endoscopic transaxillary breast augmentation - tips and tricks>,
  < endoscopic transaxillary revisional breast augmentation>
  ณ. IMCAS China 2013 ที่เซี่ยงไฮ้ เมืองจีน
แนะนำประวัติ
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแผนกศัลยกรรม , แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการศัลยกรรมด้วยมือ
 • จบการศึกษาวิชาแพทย์จากมหาวิทยาลัยยอนเซ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโทวิชาแพทย์จากมหาวิทยาลัยยอนเซ
 • ศาสตราจารย์ศัลยกรรมมหาวิทยาลัยยอนเซ
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการศัลยกรรมของ Severance Hospital
 • ผู้บรรยายภาควิชาศัลยกรรมของ Severance Hospital
 • อาจารย์ภาควิชาศัลยกรรมของ Yong Dong Severance Hospital
กิจกรรมทางสังคม
 • สมาชิกการสัมมนาศัลยกรรมพลาสติกเกาหลี
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมพลาสติกเกาหลี
 • หัวหน้าสมาคมศัลยกรรมหน้าอกการสัมมนาศัลยกรรมพลาสติกเกาหลี
 • Craniofacial surgery
 • Microsurgery
 • สมาชิกการศัลยกรรมพลาสติกเกาหลี
 • สมาชิกการศัลยกรรมพลาสติกต่างประเทศ
 • สมาชิกการสัมมนาศัลยกรรมพลาสติกเกาหลี

JW Plastic Surgery Center
โรงพยาบาลศัลยกรรมเจดับบลิว
เว็บไซต์ : www.jwbeauty.com/thai
เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/jwps.th
บล็อก : www.jwbeautyth.blogspot.kr/
อีเมล์ : jw_beauty@naver.com
ไลน์ : thai5114

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น